Regulamentul competiției Electro-Mobility

Descarcă regulamentul în format .pdf: regulament

Etapa DESIGN CHALLENGE

Toate echipele care se înscriu în competiție sunt automat calificate în etapa DESIGN CHALLENGE a competiției, care se desfășoară în perioada 08 Octombrie 2018 – 28 Martie 2019. Nu se aplică niciun criteriu de departajare pentru acestă etapă a competiției. Echipele pot începe realizarea proiectului imediat ce s-au înscris în competiție.

Etapa RACE CHALLENGE

Primele 20 de echipe, ordonate în funcție de scorul obținut la evaluarea fazelor din cadrul etapei DESIGN CHALLENGE vor fi acceptate pentru participarea în ultima fază a competiției, respectiv în etapa RACE CHALLENGE. Doar primele 15 echipe se vor încadra în bugetul competiției Electro-mobility și vor putea deconta componentele achiziționate, conform descrierii disponibile în capitolul „Sprijinul oferit de CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMÂNIA” de mai jos. Echipele clasate mai jos de poziția 20, nu mai pot participa la ultima fază a competiției Electro-mobility.

Faza 1 - Înscrierea în competiție

Înscrierea la concurs se face prin deschiderea unui cont de către fiecare participant (membru al echipei cât și pentru echipă) pe portalul www.electromobility.ace.tuiasi.ro și completarea în întregime a formularelor disponibile.

 • Fiecare echipă îşi va alege un nume care va fi trecut în formularele de înscriere
 • Fiecare echipă îşi va crea o pagină pe Facebook. Aceasta va fi folosită atât pentru raportări intermediare cât și pentru schimburi de informații. Pagina trebuie să aibă acces public către orice persoană / entitate. Echipele care au o pagină proprie creată înainte de începerea competiției, pot să o folosească pe aceasta - nu este nevoie de deschiderea unei alte pagini.
 • Participanții individuali sau echipele care au deschise conturi pe portalul competiției (www.electromobility.ace.tuiasi.ro) din edițiile anterioare ale competiției, pot să folosească în continuare acele conturi cu condiția actualizării datelor, conform instrucțiunilor de pe portal.

Sunt eligibili pentru competiţie studenţii începând cu anul 1 de studii (exemplu: an 1, 2, 3, 4, master, doctorat), ai facultăţilor cu profil tehnic sau informatic, motivaţi şi dornici să-şi pună cunoştinţele teoretice în practică. Echipele vor fi formate din 3-4 membri, de la facultăţi diferite sau de la aceeaşi facultate, având un coordonator tehnic din mediul academic.

* Competitia din acest an permite echipelor sa aiba in componenta un coechipier, actual angajat Continental pe functie de Internship sau Working Student. O echipă sau un membru al unei echipe nu își pierde eligibilitatea dacă pe parcursul derulării competiției devine angajat al oricărui agent economic, inclusiv al SC Continental Automotive România SRL.

O echipă sau un membru al unei echipe nu își pierde eligibilitatea dacă pe parcursul derulării competiției devine angajat al oricărui agent economic, inclusiv al SC Continenal Automotive România SRL. Nu sunt eligibili membrii echipelor care la data înscrierii în competiție sunt angajați ai SC Continenal Automotive România SRL.


Aplicaţiile considerate eligibile vor fi doar cele înscrise prin portalul www.electromobility.ace.tuiasi.ro

Faza 2 - Sesiune de clarificare cerințe, regulament

În data de 21 Noiembrie 2018 la sediul Continental Automotive România din Iași sau la o locație anunțată în prealabil de către organizatori, va fi organizată o sesiune de discuții și clarificări pe baza regulamentului, cerințelor tehnice și organizatorice cât și despre etapele intermediare ale competiției. Toate echipele acceptate în competiție sunt invitate să participle la această sesiune.
Detaliile de organizare ale sesiunii vor fi comunicate tuturor echipelor înscrise.

Faza 3 - Proiectare, realizare proiect

Realizarea proiectului presupune:

 • Dezvoltarea aplicaţiei conform criteriilor specificate în regulamentul concursului
 • Documentarea specificaţiilor tehnice ale aplicaţiei
 • O scurtă prezentare teoretică a lucrării (Ex. Power Point, Flash etc)
 • Realizarea unui stand de prezentare a lucrării practice în cadrul concursului
 • Promovarea proiectului în concurs, folosind mijloace diverse (bannere, fluturaşi, postere, social media, etc.)

Materialele care vor fi considerate eligibile pentru acordarea punctajului în Faza a 3-a sunt doar cele postate pe pagina de Facebook a echipei, cu excepția documentului de design/arhitectură și a documentelor necesare decontării cheltuielilor, care vor fi transmise prin intermediul portalului www.electromobility.ace.tuiasi.ro.

Faza a 3-a are următoarele termene care se cer a fi îndeplinite:
16.12.2018 - „Milestone 1” - Definitivarea partiala a planurilor de proiect si arhitecturii, achizitie partiala a componentelor decontabile de catre echipe
- raportare status (situația bugetului echipei de proiect, planificare, situații neprevăzute) - în format text sau imagine
- postarea unor fotografii care să arate stadiul existent al proiectului
- postarea unui material video (maxim 1 minut) care să arate stadiul existent al proiectului
- raportare achiziții efectuate (documente fiscale scanate: factură/bon/chitanță, poze componente achiziționate) (upload pe portalul www.electromobility.ace.tuiasi.ro)
Toate materialele vor fi publicate pe pagina de Facebook a echipei participante în afară de documentele pentru decontarea cheltuielilor.
24.03.2019 - „Milestone 2” - Aplicatie functionala, majoritatea functiilor implementate + GUI, achizitie totala a componentelor decontabile de catre echipe
- raportare status (situația bugetului echipei de proiect, planificare, situații neprevăzute) - în format text sau imagine
- postarea unor fotografii (altele decât cele anterioare) care să arate stadiul existent al proiectului
- postarea unui material video (maxim 1 minut) (altul decât cel anterior) care să arate stadiul existent al proiectului
- raportare achiziții efectuate (documente fiscale scanate: factură/bon/chitanță, poze componente achiziționate) (upload pe portalul www.electromobility.ace.tuiasi.ro)
- trimitere document design/arhitectura(updated)(upload pe portalul www.electromobility.ace.tuiasi.ro) Toate materialele vor fi publicate pe pagina de Facebook a echipei participante în afară de documentele pentru decontarea cheltuielilor.

Cele 2 Milestone-uri sunt introduse pentru a oferi un ghidaj orientativ echipelor referitor la progresul pe care ar trebui să-l facă pentru a termina proiectul în timp util. Neîncadrarea în termenele de mai sus, nu presupune descalificarea sau excluderea echipelor din competiție. În cazul nerespectării acestor termene, echipele pot recupera ulterior, însă vor pierde punctele acordate în cadrul acestor Milestone-uri (vezi capitolul 4, tabelul 4, din cerințele tehnice ale competiției Electromobility).

Faza 4 - Sesiunea de calificare. Departajarea și selecția echipelor participante în ultima etapă: RACE CHALLENGE

În cadrul acestei faze, se va face evaluarea stadiului proiectelor de către organizatori.
O dată cu această fază se încheie etapa DESIGN CHALLENGE a competiției Electro-mobility și se va face departajarea echipelor și selecția primelor 20 de echipe care vor merge mai departe în etapa RACE CHALLENGE. Această fază se va desfășura la sediul Continental Automotive România din Iași sau la o locație anunțată în prealabil de către organizatori.
O dată cu procesul de evaluare și selecție a echipelor, în data de 29 Martie 2019, organizatorii vor pune la dispoziția tuturor echipelor infrastructura de competiție (pista în format original, asamblat parțial sau total) care va fi folosită și în etapa RACE CHALLENGE. Astfel, fiecare echipă va putea să-și testeze vehiculul în vederea ajustării și pregătirii pentru etapa RACE CHALLENGE.

În procesul de selecţie a echipelor care vor participa în ultima etapă a competiției, care se va desfașura în perioada 10-11 Mai 2019 se vor lua în considerare criteriile specificate în regulamentul tehnic, la capitolul 4 (Stage Evaluation), în tabelul 1 și referențierele acestuia.

Pentru a fi declarat calificat în faza următoare, un proiect trebuie ca la acestă fază să obţină un scor care să-l încadreze în primele 20 de proiecte cu finanțare din bugetul Continental. Rezultatele vor fi comunicate echipelor înscrise. Punctele acumulate în etapa DESIGN CHALLENGE nu se moștenesc în etapa următoare - RACE CHALLENGE. Toate echipele calificate în etapa RACE CHALLENGE vor începe cu punctaj zero.

Faza 5 - Finalizarea tuturor funcționalităților; fine-tuning și pregătire pentru finală

Toate cele 20 de echipe calificate pentru etapa RACE CHALLENGE au la dispoziție intervalul de timp aferent acestei faze pentru a finaliza toate funcționalitățile, pentru realizarea reglajelor și a fine-tuning-ului și pregătirea pentru finală.
Ca urmare a testelor și încercărilor realizate pe traseu, teste desfășurate în cadrul fazei a 4-a, echipele vor putea să-și adapteze algoritmii de detecție și control precum și să îmbunătățească performanțele dinamice ale vehiculelor.
De asemenea, în acestă etapă vor fi făcute și decontările de la buget conform precizărilor din capitolul „Sprijinul oferit de CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMÂNIA”.

Faza 6 - Desfăşurarea concursului, evaluarea finală a proiectelor şi premierea

Lucrările vor fi evaluate, în cadrul prezentărilor de la Competiția Studențească, de către un juriu format din reprezentanţi ai CONTINENTAL. Juriul va asista la prezentările teoretice şi practice, urmând să adreseze întrebări acolo unde este cazul. Lucrările vor fi evaluate conform criteriilor din descrierea detaliată a proiectului.

CONTINENTAL va oferi premii în valoarea totală de 3000 Euro:
Locul I – 1500 Eur pentru echipă
Locul II – 700 Eur pentru echipă
Locul III – 300 Eur pentru echipă
* Premii speciale – 300 Euro.
Notă: Modalitatea de acordare a premiilor speciale va fi făcută cunoscută echipelor participante pe parcursul desfășurării competiției.

Sprijinul oferit de CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMÂNIA

CONTINENTAL oferă sprijin financiar pentru achiziția componentelor din regulamentul tehnic. Fiecare echipă este responsabilă de alegerea și achiziția componentelor potrivite pentru aplicația pe care o va dezvolta.
De asemenea, CONTINENTAL oferă sprijin pentru cheltuieli în vederea realizării lucrării practice (componente electronice, mecanism servo, senzori, componente mecanice, afişaj multisegment, materiale promoţionale, transport aferent componentelor, etc).
Bugetul maxim oferit de CONTINENTAL per echipă este de 300 EURO (inclusiv TVA), impartit pe cele doua milestonuri dupa cum urmeaza:

 • Milestone 1 - 100 Euro pentru primele 15 echipe din clasament
 • Milestone 2 - 200 Euro pentru primele echipe clasificate in etapa Race Challenge
 • Nu există restricții privind alocarea unor anumite părți din buget pentru anumite tipuri de componente. Echipele își pot suplimenta bugetul din surse proprii sau alte tipuri de sponsorizări.


   Condiţii necesare pentru decontarea cheltuielilor în limita a 100 EUR/echipă (Milestone 1 - Faza 3):

 • Cheltuielile pentru achiziția componentelor și materialelor sunt eligibile spre decontare doar dacă sunt efectuate până în data Milestone 1 inclusiv (data care apare pe documentele de achiziție - factură/ chitanță/ bon sau ordinul de plată ori un document echivalent) prin care s-a făcut comanda.

 • Toate cheltuielile se vor deconta începând cu Ianuarie 2019 și doar pentru primele 15 echipe, în ordinea punctajului obtinut pe baza tabelului 4 din Regulamentul Tehnic,

 • Cheltuielile se vor deconta pe baza documentelor prevăzute în cadrul Fazei a 3-a a competiției (documente fiscale scanate: factură/ bon/ chitanță, poze componente achiziționate). Toate aceste documente vor fi încărcate pe portalul www.electromobility.ace.tuiasi.ro, în contul fiecărei echipe participante. Documentele de achiziție NU trebuie să conțină date de identificare ale CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMÂNIA SRL;

 • Pentru decontarea produselor, documentele fiscale – factura fiscală, chitanța, bonul fiscal vor fi obligatoriu însoțite de un document care să prezinte poze lizibile ale produselor achiziționate;

 • Toate achizițiile efectuate de către echipe, trebuie să fie validate de către organizatori, prin intermediul portalului www.electromobility.ace.tuiasi.ro.

  • Condiţii necesare pentru decontarea cheltuielilor in etapa Dessign Challenge – Faza 4 , în limita a 200 EUR/ echipă:
 • Calificarea în faza a 6-a a competiției care se desfășoară în perioada 10-11 Mai 2019 este condiție obligatorie pentru a putea beneficia de decontare.

 • Cheltuielile pentru achiziția componentelor și materialelor sunt eligibile spre decontare doar dacă sunt efectuate până în data de Milestone 2 inclusiv (data care apare pe documentele de achiziție - factură/ chitanță/ bon sau ordinul de plată ori un document echivalent) prin care s-a făcut comanda în cazul comenzilor care nu vor fi livrate până la data limită menționată anterior) și sunt prezentate organizatorilor (Continental) conform termenelor prevăzute în cadrul Fazei a 3-a a competiției

 • Toate cheltuielile se vor deconta începând cu Faza a 5-a si doar pentru primele 15 echipe, în ordinea punctajului, calificate în Faza a 6-a

 • Cheltuielile se vor deconta pe baza documentelor prevăzute în cadrul Fazei a 3-a a competiției (documente fiscale scanate: factură/ bon/ chitanță, poze componente achiziționate). Toate aceste documente vor fi încărcate pe portalul www.electromobility.ace.tuiasi.ro, în contul fiecărei echipe participante. Documentele de achiziție NU trebuie să conțină date de identificare ale CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMÂNIA SRL

 • Pentru decontarea produselor, documentele fiscale – factura fiscală, chitanța, bonul fiscal vor fi obligatoriu însoțite de un document care să prezinte poze lizibile ale produselor achiziționate

 • Toate achizițiile efectuate de către echipe, trebuie să fie validate de către organizatori, prin intermediul portalului www.electromobility.ace.tuiasi.ro.
 • Transportul şi cazarea pentru echipele care provin de la alte universităţi decât cele din Iaşi vor fi asigurate de către CONTINENTAL pe parcursul competiţiei (Faza a 4-a –finala etapei DESIGN CHALLENGE și Faza a 6-a – finala competitiei și a etapei RACE CHALLENGE). Pentru deplasările în vederea realizării Fazei a 2-a (Sesiune de clarificare cerințe, regulament), Continental va deconta contravaloarea transportului pentru câte un reprezentant al fiecărei echipe care nu este din Iași.
  Detalii cu privire la locaţia de desfăşurare, agenda evenimentului şi suportul logistic oferit vor fi comunicate în timp util echipelor participante. Pentru informaţii suplimentare contactaţi-ne la adresa 07IAuniversity.iasi@continental-corporation.com.

  Facilități și responsabilități ale participanților

  Echipele participante care implementează cerințele specificate prin regulamentul acestei competiții și se prezintă la ultima fază a competiției, desfășurată în perioada 10-11 Mai 2019, vor rămâne în posesia tuturor materialelor și componentelor oferite de către Continental Automotive România.
  Echipele care sunt înscrise la competiție și nu se prezintă la ultima fază a competiției, desfășurată în perioada 10-11 Mai 2019, vor restitui materialele, componentele și contravaloarea sumelor decontate sau oferite până la acea dată de către Continental Automotive România.
  Fiecare echipă are obligația să includă în formularele de raportare a achizitiilor disponibile in contul echipei de pe portal, o declarație pe propria răspundere care să ateste faptul că toate echipamentele (de ex. motoare electrice, componente electronice, etc.) pentru care au primit sprijin financiar din partea CONTINENTAL fac parte integrantă din produsul (vehicul autonom cu propulsie electrică) participant la competiție.
  Echipamentele (de ex. motoare electrice, componente electronice, etc.) pentru care s-a primit sprijin financiar din partea CONTINENTAL și care sunt deteriorate sau neutilizate pe parcursul procesului de dezvoltare a produsului, trebuiesc predate către CONTINENTAL, iar această situație consemnată în declarația anterior menționată.
  Toate prevederile prezentului regulament precum și documentele anexe ale acestuia trebuiesc interpretate și aplicate cu bună-credință. Pe toată durata competiției, participanții au obligația să aibă o atitudine de fair-play față de ceilalți concurenți. Utilizarea unui limbaj vulgar, glumele tendențioase, afirmațiile peiorative sau aluziile legate de rasă, culoare, confesiune, sex, vârstă, origine sau dizabilități nu sunt tolerate.
  Nerespectarea prevederilor prezentului regulament și a documentelor anexe poate atrage descalificarea echipei, indiferent de faza competiției în care s-a observat abaterea.
  Pe parcursul întregului calendar de desfășurare a competiției Electro-mobility echipele pot comunica cu organizatorii prin intermediul portalului www.electromobility.ace.tuiasi.ro sau a adresei de e-mail a competiției: 07IAuniversity.iasi@continental-corporation.com De asemenea, echipele pot comunica între ele prin intermediul forumului competiției, accesibil din contul fiecărei echipe, de pe portalul www.electromobility.ace.tuiasi.ro.

  Contact

  Informații de contact organizatori

  Email: 07IAuniversity.iasi@continental-corporation.com
  Telefon: 004-0232-30-72-47 / 004-0232-30-70-70
  Adresa: Bd. Poitiers nr. 6, 700671 Iași, Iași
  Website: www.continental-corporation.com
  www.romania.careers-continental.com
  www.continental-people.com
  www.facebook.com/ContinentalCareer
  videoportal-en.continental-corporation.com

  Trimite formular

  Nume și prenume

  E-mail

  Subiect

  Mesaj

  Poți găsi toate oportunitățile Continental de angajare, naționale și internaționale, într-un singur site. Creează-ți un profil și aruncă o privire! Aplică